Bitlis Kalesi

Bitlis KalesiTürkiye'nin doğusunda, Bitlis ilinde bir kale. Yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte milattan önce 3.-4. yüzyıllarda yapıldığı düşünülmektedir. Makedonya kralı İskender tarafından, komutanı Bedlis'e inşa ettirilmiştir.[1] Sarp kayalıklara yapılan kale, bu sebeple etrafında savunma hendeği bulundurmaz.

Ömer bin el-Hattab döneminde, 641 senesinde İyad bin Ganem Bitlis’i ve kalesini fethetmiştir.

Bitlis ili adını bu kaleyi inşa eden Bedlis adlı komutandan almıştır.[3]. Kaleyi Bedlis adlı komutanın inşa etmesi sonraki yıllarda Türklerin kalenin bulunduğu bölgeye Bitlis adını koymasına sebep olmuştur.

BİTLİS KALESİ ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ

Şirketimiz Otopark Plaka Tanıma Sistemi Yazılımında Özel Çözümler Sunmaktadır.