Yüzen Ada

Yüzen ada, doğada farklı yollardan oluşan, dibe değmeden suyun üstünde yüzen bir cisimdir. Suni yapılan yüzen adalara ise Ponton denir. Yüzen adalar birkaç yüz metre büyüklüğünde olabilir, ve onlara kara denilmez, yani gerçek ada değillerdir. Bazen Amazonas gibi büyük ırmaklarda akıntıyla ilerler, bazen göllerde oluşurlar. Açık denizde şu an herhangi bir yüzen ada bilinmemekte. Uzun ömürlü yüzen adalarda bitki örtüsü bulunur, hatta üzerinde küçük ağaçlar yetişir. Genelde rüzgarın veya akıntının yardımı ile hareket ederler.

Yüzen adalar farklı yollardan meydana gelebilir. Bazıları su kıyısının bir parçası iken, bir sel gelir karadan koparılır. Büyük parçalar üzerindeki küçük ağaçlardan veya çalılıklardan oluşan bitki örtüsünü koruyabilir ve bu bitki örtüsü de adanın uzun süre bütün kalmasını sağlar. Ekvator civarında kırık mercandan oluşanları da vardır. Bunlar da gayet büyük olabilir, ancak üzerlerinde bitki bulunmaz.Yüzen adanın su yüzünde kalabilmesi için sudan hafif olması gerekir (ρ = 1 g/cm³). Sudan hafif olan katı madde nadirdir. O yüzden böyle bir yüzen adanın varlığı gaz yardımı gerektirir. Çürüyen bitkilerden beslenen bakteriler Metan gazı üretir. Bu gaz bir süre bitkilerin içinde durur, adanın altında takılı kalır ve yüzmesini sağlar.

YÜZENADA ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ

Şirketimiz Otopark Plaka Tanıma Sistemi Yazılımında Özel Çözümler Sunmaktadır.